STALI PARTNERZY

W przypadku większych i bardziej złożonych projektów ¶ci¶le współpracujemy z firm± 3electrons oraz firm± Bart-Com. Grupa składa się z kilku niezależnych specjalistów, którzy dzięki wieloletniemu do¶wiadczeniu mog± nazwać siebie profesjonalistami.

3electrons

3electrons specjalizuje się w pisaniu aplikacji w językach wysokiego poziomu. Najczę¶ciej używany jest język C++ wraz z bibliotek± Qt dla systemów Windows i Linux.

>Logo 3E
Bart-Com

Bartkom wytwarza specjalistyczne urz±dzenia elektroniczne od projektu aż po końcowy montaż wł±cznie z oprogramowaniem mikroprocesorów. Oprócz tego oferuje programowanie PLC (S5, S7, Kontron).

F.U.H. Bart-Com
ul. 11 Listopada 2B/6
47-220 Kędzierzyn-KoĽle
+48 665 550 667
Design by flankerds.com